تونر

فیلـتر

Showing all 4 results

کیفیت تونر در دستگاه پرینتر از مهم ترین مسائل در چاپ مدارک می باشد. اگر تونر بی کیفیت و تقلبی استفاده شود علاوه بر کاهش وضوح چاپ، به دستگاه نیز آسیب می رسد.

اطلاعات بیشتر ...